Wednesday, April 30, 2008

Marathi Jokes - सरदारजीच्या इथे चोरी.

Previous Joke

.

एक रेल्वेत काम करणारा सरदारजी पोलिस स्टेशनला गेला.

" इन्सपेक्टर साहेब माझ्या इथे चोरी झालेली आहे... जरा रिपोर्ट तर लिहा'

इन्सपेक्टरने विचारले, "केव्हा झाली चोरी.?''

सरदारजीने उत्तर दिले "1945 ला'

इन्स्पेक्टरने त्याची टिंगल उडवित म्हटले , ' फार लवकर रिपोर्ट करता आहात महाशय '

' मग आपलं कामच फार फास्ट आहे... 1945 ला चोरी झाली आणि बघा आता 2030 झालेत ... 45 मिनटात इथे पोहोचलो''

.

Previous Joke

Monday, April 28, 2008

Marathi jokes - सरदारजीचा फोन

Previous Joke

.

एका डॉक्टरला एका सरदारजीचा रात्री बारा वाजता फोन आला,

'' डॉक्टर साहेब .. आता मी घरी परत चाललो होतो तेव्हा मला एक माणूस रस्त्यावर पडलेला आढळला. मी त्याच्याजवळ गेलो पण मी एवढा गोंधळलेलो आहे की मला समजत नाही आहे की मी काय करु?''

डॉक्टरने म्हटले, ""धीराने काम घ्या... जास्त घाबरण्याचे कारण नाही... मी स्टेप बाय स्टेप जे जे सांगतो तसे तसे करत जा बस...''

'' ठिक आहे '' तिकडून सरदारजी म्हणाला.

पुढे डॉक्टर म्हणाले , '' आता सगळ्यात आधी तो मणूष्य जिवंत आहे का मेला आहे याची पुर्णपणे खात्री करा ''

तिकडून फोनवर डॉक्टरला 'धाड' बंदूकीचा आवाज आला.

'' हो केली खात्री... तो मेला आहे... आता पुढे काय करु? '' सरदारजीने विचारले.

.

Previous Joke

Friday, April 25, 2008

Marathi jokes - सरदारजीचा गधा.

Previous Joke

.

एकदा एका सरदारजीचं गाढव हरवलं. दिवसभर त्याने सगळं गाव गाढव शोधण्यासाठी पालथं घातलं पण त्याला काही त्याचं गाढव सापडलं नाही. संध्याकाळी थकून घरी आल्यावर त्याने देवाचे धन्यावाद देवून त्याचे आभार मानले. तेव्हा त्याच्या पत्नीने त्याला आश्चर्याने विचारले, '' इकडे आपलं गाढव हरवलं आणि तुम्ही देवाचे आभार का मानता आहात''

'' कारण, ते तरी बरं झालं जेव्हा हरवलं तेव्हा ते गाढव एकटं होतं... त्याच्या पाठीवर मी बसलेलो असतो तर!''

.

Previous Joke

Wednesday, April 23, 2008

Marathi jokes - सरदारजी बार जोक

Previous Joke

.

एक आंधळा माणूस बारमध्ये पिऊन टून्न झाल्यानंतर टेबलवर थाप देवून जोरात ओरडला, '' सरदारजीचा जोक कुणाला ऐकायचा आहे?''

त्याच्याजवळ आठ दहा जण जमा झाले.

त्याच्या कानाशी कुणीतरी जावून हळू आवाजात म्हणालं, '' जोक सांगण्याच्या आधी तूला काही गोष्टी माहित असायला हव्यात''

'' कोणत्या?''

'' की या बारचा मालक आणि बारचे दोन नोकर सरदारजी आहेत, मीही सरदारजी आहे, एवढच नाही तर माझ्या उजव्या बाजुला उभा असलेला पावने सहा फुट उंच दिडशे किलो वजन असलेला ग्राहक सरदारजी आहे, आणि माझ्या डाव्या बाजूला उभा असलेला ग्राहक सहा फुट उंच, दोनशे किलो वजन असलेला बॉडीबिल्डर पहिलवान ग्राहकही सरदार आहे...म्हणजे आम्ही सहा-सहा जण इथे सरदार आहोत... आता तू ठरव की तरीही तुला जोक सांगायचा आहे का? ''

तो आंधळा मनुष्य म्हणाला, '' मला वाटते तोच तोच जोक सहा-सहा वेळ समजावून सांगण्यापेक्षा न सांगितलेला केव्हाही बरा''

.

Previous Joke

Monday, April 21, 2008

Marathi jokes - सरदारसमंधी प्रश्न -2

Previous Joke

.

प्रश्न - सरदारजीला जर तासन तास व्यस्त ठेवायचे असेल तर तुम्ही काय कराल?
उत्तर - ?
....
....
विचार करा...
....
....
....
अजुन विचार करा ...
....
....
....
....
बरोबर उत्तर - एका कागदावर दोन्हीकडून ' प्लीज टर्न ओव्हर' असं लिहून त्याला वाचायला द्या...

.

Previous Joke

Sunday, April 20, 2008

कृपया बाजूला दिलेल्या बॉक्स मधे आपला विनोद लिहून पाठवा

Previous Joke

.

या साईट वर आपणही विनोद पाठवू शकता

send your jokes comedy, send marathi vinod, marathi vinod pathva, publish your jokes

.

Previous Joke

Saturday, April 19, 2008

Marathi Jokes सरदारजीची गाडी

Previous Joke

.

एका ट्रफिक पोलीसाने रॉंग साईडने जाणाऱ्या सरदारजीच्या गाडीला थांबविले आणि म्हटले -

'' तुला काही कळतं का? तु कुठे गाडी घेवून चालला होता''

'' नाही ... पण हो जिथेही मी माझी गाडी घेवून चाललो होतो तिकडे काहीतरी खुप मोठी दुर्घटना घडलेली दिसते .. कारण सगळेजण तिकडून गाड्या परत आणित आहेत'' सरदारजीने उत्तर दिले.

.

Previous Joke

Friday, April 18, 2008

Marathi Jokes सरदारसमंधी प्रश्न -

Previous Joke

.

प्रश्न - सरदारजीला जर एखाद्या मासळीला मारायचे असेल तर तो तीला कसे मारेल?
उत्तर - .....
...
...
...
....
विचार करा...
....
...
...
अजुन विचार करा ...
...
...
...
...
...

बरोबर उत्तर - पाण्यात डूबवून डूबवून...

.

Previous Joke

POPULAR JOKES====>