Wednesday, May 14, 2008

Marathi jokes - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?

Previous Joke Next Joke

.

--->
प्रश्न - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?

उत्तर - ....

....

उत्तर - सोप्प आहे ... त्याला एका गोल खोलीत घेवून जा आणि एका कोपऱ्यात बसायला सांगा.

.

Previous Joke Next Joke

1 comment:

POPULAR JOKES====>