Friday, May 9, 2008

Marathi jokes - बंटीचा निबंध (Marathi vinod chutkule comedy)

Previous Joke Next Joke

.

---->
टिचर - बंटी तु ''माझा कुत्रा'' या विषयावर लिहिलेला निबंध अगदी तंतोतंत तुझ्या भावाने लिहिलेल्या निबंधाप्रमाणेच आहे. तु त्याची कॉपी केलीस की काय?

बंटी - नाही सर... पण तो कुत्रा एकच होता...

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>