Monday, May 26, 2008

Marathi Jokes संता आणि बंता

Previous Joke Next Joke

.

संता - अरे माहीत आहे मी लहानपणी दहाव्या मजल्यावरुन खाली पडलो होतो.

बंता - मग? ... मग काय झालं साल्या वाचला की मेला?

संता - आता आठवत नाही यार ... खुप जुनी गोष्ट आहे.

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>