Wednesday, May 28, 2008

Marathi Jokes नोटीस

Previous Joke Next Joke

.

--->

एका कॉलेजात नोटीस लागली होती. लिहिलं होतं,

'' लेडीज रुमच्या सुधारणेसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत'' एका बदमाश पोराने नोटीस च्या खाली लिहिले,

'' मुलांना लेडीज रुममध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात यावी''

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>