Monday, June 30, 2008

Marathi Jokes - नाईट वॉचमन

Previous Joke Next Joke

.

---

जाहिरातीमुळे काही समस्या फार लवकर सोडविल्या जावू शकतात... एका सरदारजीने कुठेतरी वाचले आणि पेपरमध्ये नाईट वॉचमनसाठी जाहिरात दिली... त्याच रात्री त्याच्या घरी चोरी झाली.

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, June 18, 2008

Dancing Baby - Baby Cha-Cha

Previous Joke Next Joke

.The Dancing Baby, also known as "Baby Cha-Cha", refers to a 3D character and 3D-rendered animation of a baby dancing for several seconds. The video, one of the earliest examples of an Internet phenomenon, became popular in 19961997 after being distributed widely over the Internet. The dancing baby originated as a collection of experimental testing data and files, ultimately released in Fall/1996 as a product sample source file with the ground-breaking 3D character animation software product "Character Studio" that is used with 3D Studio Max (both products from Autodesk). The original sample source file was produced and prepared by the original Character Studio development team (Michael Girard, Susan Amkraut, John Chadwick, Paul Bloemink, John Hutchinson, Adam Felt) of Unreal Pictures and Kinetix (Autodesk). Part of the original Dancing Baby data consists of animation keyframes that were manually and automatically generated in the "Biped" portion of the Character Studio toolset. Contrary to popular misconceptions, the original Dancing Baby animation data (keyframes) were not created using motion capture at all.
Subsequent to its release, animators in the commercial sector have used or modified the Dancing Baby source file using the Character Studio product to produce different versions of rendered visualizations for use in media. This helped develop the Dancing Baby animation into a meme or media and internet phenomenon. The dancing baby video and its variations have appeared in a broad array of mainstream media, including television dramas (e.g. "Ally McBeal"), commercial advertisements, and music videos such as Blue Swede's cover of the song "Hooked on a Feeling (Ooga Chaka)." More stylized versions and parodies were created shortly thereafter, including a 'drunken baby', a 'rasta baby', 'samurai baby', and others.

.

Previous Joke Next Joke

Monday, June 16, 2008

Comedy funny cartoon - Hair Styles

Previous Joke Next Joke

.

Watch the funny cartoon created using flash and subsequently converted to .avi format.

.

Previous Joke Next Joke

Friday, June 13, 2008

Marathi Jokes - सरदार पाहूणा

Previous Joke Next Joke

.

एक सरदार पाहूणा म्हणून अमेरिकेला आपल्या मित्राकडे गेला. मित्राने बाहेर कामावर जातांना सरदारजीला , '' समोरचं दार आतून बंद करुन घे, बाहेर जातांना दाराला कुलूप लावून जा, काही प्रॉब्लेम असल्यास 911 ला फोन कर '' वैगेरे वैगेरे सगळ्या सुचना दिल्या. कारण त्या भागात खुप चोऱ्या व्हायच्या.

सरदारजीचा मित्र संध्याकाळी कामावरुन घरी आला, पाहतो तर जे व्हायला नको होतं तेच झालं होतं. घरात चोरी झाली होती. सरदारजीचा मित्र सरदारजीवर जाम भडकला -

'' तुला सांगितलं होतं ना मी बाहेर जातांना कुलूप लावून जा म्हणून''

'' मी बाहेर गेलोच नाही'' सरदारजी म्हणाला.

'' तुला सांगितलं होतं ना मी की दार आतून बंद करुन घे म्हणून"

'' हो मी दार आतून बंद केलं होतं.. पण चोर खिडकीतून आत आले''

'' म्हणजे तुला चोर आल्याचं माहित होतं?''

'' हो मी या खोलीत बसून त्यांची त्या खोलीत चाललेली सगळी खुडबुड ऎकत होतो''

'' मग तु त्यांना का नाही रोखलं'' त्याच्या मित्राने विचारले.

'' कारण ते चार होते आणि मी एकटा... आणि त्यांच्याजवळ बंदूका होत्या''

'' मी तुला सांगितलं होतं ना की काही गडबड झाल्यास 911 ला फोन कर म्हणून... फोन तर तुझ्या खोलीतच होता''

'' मी प्रयत्न केला ना ... तुझ्या फोनवर मला 9 नंबरचं बटण सापडलं पण 11 नंबरचं बटन किती शोधलं तरी सापडलंच नाही'' सरदारजी म्हणाला.

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, June 11, 2008

Marathi Jokes - गुन्हेगाराचा शोध

Previous Joke Next Joke

.

एक सरदार आपल्या घरासमोर आपल्या कंपाऊंडमध्ये झाडांना पाणी देत होता. तेवढ्यात तिथे बाईकवर एक पोलीस आला. सरदारजीच्या घरासमोर गाडीवरुन उतरला. सरदारजीच्या घरापासून 40-50 फुट पळतच समोर गेला आणि थोड्या वेळाने सरदारजीच्या घरासमोर परत आला. नंतर तो दुसऱ्या बाजुला 30-40 फुट पळत गेला आणी थोड्या वेळाने पुन्हा परत आला. झाडांना पाणी देणारा सरदारजी हे सगळं पाहतच होता. सरदारजीच्या लक्षात आलेकी कदाचित पोलीस कुण्या गुन्हेगाराला शोधत असावा.

''काय साहेब ... कुणाला शोधताय?'' सरदारजीने विचारले.

पोलिस सरदारजीजवळ गेला. त्याने खिशातून एक फोटो काढला आणि सरदारजीला दाखवित म्हणाला,

'' हा एका अट्टल गुन्हेगाराचा फोटो आहे... मी त्यालाच शोधत आहे... तुम्ही याला एवढ्यात इथून जातांना बघितले तर नाही? '' पोलिसाने विचारले.

सरदारजीने फोटो हातात घेतला आणि निरखुन त्या फोटोकडे पाहाले. फोटो पोलिसाला परत करीत सरदारजी म्हणाला, '' नाही ... मी नाही बघितलं ''

पोलिस फोटो परत घेवून तिथून जावू लागला. थोड्या अंतरावर गेल्यावर सरदारजीने आवाज दिला, '' साहेब एक मिनिट''

पोलिस वळून पुन्हा सरदारजीजवळ आला.

'' जरा तो फोटो तर दाखवा ''

पोलिसाने पुन्हा तो फोटो सरदारजीकडे दिला.

सरदारजीने थोडा वेळ त्या फोटोकडे पुन्हा निरखून बघितले आणि म्हटले,

'' मला एक गोष्ट कळत नाही ... जर हा एवढा अट्टल गुन्हेगार होता तर त्याचा फोटो काढला तेव्हाच त्याला का पकडलं नाही ?''

.

Previous Joke Next Joke

Monday, June 9, 2008

Marathi Charolya - आंबा खातांना ...

Previous Joke Next Joke

.

--->

आंबा खातांना
लिहित होतो चारोळी
ठसका लागला आणि
घशात अड़कली आठोळी

.

Previous Joke Next Joke

Friday, June 6, 2008

Marathi joks - सरदारजीची डायरी

Previous Joke Next Joke

.

बुधवार - एका शुजच्या दुकानदाराला मुर्ख बनविले. एका जोड्याच्या किमतीत दोन जोडे खरेदी केले. ( त्याने एकाच जोड्यावर किंमत लिहिली होती. दुसऱ्या जोड्यावर बहुधा तो किंमत लिहिण्याचे विसरला असावा )

गुरवार - औषधीच्या दुकानातून मालकाने कामावरुन काढून टाकले. त्याने बॉटल्सचे लेबल्स प्रिंट करण्यासाठी सांगितले होते. पण काय करणार बॉटल प्रिंटरमधे जात नव्हती.

शुक्रवार - रात्री खुप हसलो, पांडेजीने बुधवारी सांगितलेला विनोद फार चांगला होता.

शनिवार - पाऊस आला आणि संध्याकाळी पावसात झाडांना पाणी द्यायचं काम पडलं.

रविवार - वॉटर स्कीईंगसाठी घराच्या बाहेर पडलो. सगळं गाव पालथं घातलं पण उतार असलेला एकही तलाव सापडला नाही

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, June 4, 2008

Marathi Jokes कस्टमची चोरी

Previous Joke Next Joke

.

एका सुंदर युवतीने प्लेनमध्ये प्रवास करतांना तिच्या शेजारी बसलेल्या स्वामीजीला विचारले,

'' स्वामीजी तुम्ही मला एक मदत कराल का ?''

'' जरुर... तुम्ही सांगा तर मी आपली काय मदत करु शकतो ?''

'' मी एक किमती इलेक्ट्रॉनीक हेअर ड्रायर विकत घेतलेला आहे... पण तो कस्टम लिमीटच्या वर जातो आहे... आणि मला काळजी वाटते की कस्टमवाले त्याला नक्कीच जब्त करणार ... तुम्ही त्या हेअर ड्रायरला आपल्या चोंग्यात लपवून नेवू शकता का?'' युवतीने विचारले.

'' मला तुम्हाला मदत करण्यात नक्कीच आनंद होईल... पण मी आधीच सांगुन ठेवतो की मी खोटं बोलणार नाही '' स्वामीजीने म्हटले.

'' स्वामीजी तुमच्या भोळ्या चेहऱ्यामुळे तुमच्यावर कुणीच शंका घेवू शकणार नाही... त्यामुळे खोटं बोलण्याचा प्रश्नच कुठे उदभवतो. '' युवतीने म्हटले.

''ठिक आहे... जसी तुमची इच्छा. '' स्वामीजी तयार झाले.

जेव्हा प्लेन लॅंड झालं आणि सगळेजण कस्टममधून जावू लागले तेव्हा त्या युवतीने स्वामीजीला आपल्या आधी समोर जावू दिलं.

कस्टम ऑफीसरने प्रत्येक प्रवाशाला विचारतात तसं स्वामीजीला विचारलं,

'' स्वामीजी तुम्ही गैरकानुनी काही लपवून तर नेत नाही ना ?''

'' माझ्या डोक्यापासून कमरेपर्यंत मी गैरकानुनी काहीही लपविलेलं नाही आहे. '' स्वामीजीने म्हटले.

ऑफीसरला हे स्वामीजीचे उत्तर जरा विचित्रच वाटलं. म्हणून त्याने विचारले, '' आणि कमरेच्या खाली जमिनीपर्यंत आपण गैरकानुनी काही लपविलेलं तर नाही?''

'' हो एक छोटीसी सुंदर गोष्ट लपविलेली आहे... जिचा वापर स्त्रीया करतात... पण माझ्याजवळ जे आहे त्याचा वापर अजुनपर्यंत झालेला नाही आहे... '' स्वामीजींनी म्हटले.

ऑफीसर जोरात खळखळून हसायला लागला आणि म्हणाला, '' ठिक आहे स्वामीजी तुम्ही जावू शकता ... नेक्ट!''

.

Previous Joke Next Joke

Monday, June 2, 2008

Marathi Jokes वाचण्याची परिक्षा.

Previous Joke Next Joke

.

1. ही तर एक मांजर आहे.

2. ही तर सरदार मांजर आहे. .

3. ही तर पाच मांजर आहे.

4. ही तर मिनीट मांजर आहे.

5. ही तर पर्यंत मांजर आहे.

5. ही तर कसा मांजर आहे.

6. ही तर व्यस्त मांजर आहे.

7. ही तर राहाला मांजर आहे.


आता प्रत्येक ओळ वाचा.

आता तिसऱ्या शब्दावर जावून वरुन खालपर्यंत प्रत्येक ओळीतला तिसरा शब्द वाचा.

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>