Monday, July 7, 2008

Marathi Jokes नदीच्या पलिकडे

Previous Joke Next Joke

.

---
संताला नदीच्या पलीकडे जायचं होतं पण कसं जावं त्याला काही कळत नव्हतं. तेवढ्यात त्याला नदीच्या पलिकडे बंता दिसला. संताने बंताला जोरात ओरडून विचारले, '' ए बंता... मी नदीच्या पलिकडे कसा येवू?''

बंताने नदीच्या आजुबाजुला चौफेर आपली नजर फिरवली आणि म्हणाला, ''अबे तु तर पलिकडेच आहेस ''

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>