Wednesday, July 16, 2008

Marathi jokes - पाण्यावर चालणारा

Previous Joke Next Joke

.

जुन्या काळी साधू पुरूष लोक पाण्यावर चाललेले आपण एकले असतील. पण याही युगात काही लोक पाण्यावर चालू शकतात -

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>