Friday, July 25, 2008

Marathi Jokes - आवेदन

Previous Joke Next Joke

.

एकजण एका नोकरीचे आवेदन भरीत होता. जेव्हा त्याने आवेदनात प्रश्न वाचला, '' तुम्ही कधी अरेस्ट झाला होतात?''

त्याने उत्तर लिहिले ''नाही''

खाली दुसरा प्रश्न होता '' का?'' खरं म्हणजे हा प्रश्न त्यांच्यासाठी होता जे कधी अरेस्ट झाले होते. पण या आवेदकाने उत्तर लिहिले, '' कारण कधी त्यांचा हाती लागलोच नाही''

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>