Friday, September 26, 2008

Marathi Jokes - घरमालकाचे कान

Previous Joke Next Joke

.

Marathi Jokes - घरमालकाचे कान


एका दरोडेखोराने एका घरात डाका टाकला. घरातले सगळे पैसे दागिने एकाजागी जमा केले आणि घरमालकासमोर सुरा काढत म्हणाला.

'' चल सांग अजुन कुठे आहे तुझ्या घरात माल नाहीतर या सुऱ्याने तुझे कानच कापतो''

घरमालक म्हणाला , '' साहेब रहम करा पण माझे कान कापू नका... नाहितर मी आंधळा होईन ''

'' आंधळा?'' दरोडेखोर आश्चर्याने म्हणाला, '' कान कापल्यावर जास्तीत जास्त बहिरा होशील... आंधळा कसा काय होशील?''

'' साहेब.... कान कापल्यावर मी माझा चष्मा कसा लावू?'' घरमालक म्हणाला.


Marathi jokes, Marathi fun, Marathi comedy, Marathi latife, Marathi chutkule, Marathi literature, Marathi sahitya, Marathi vinod, Marathi divali aanka, Marathi dipavali aanka, Marathi laxmi

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>