Friday, November 28, 2008

Marathi jokes - निग्रोच्या नाकपूड्या

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes - निग्रोच्या नाकपूड्या

प्रश्न - काळ्या आफ्रीकन निग्रोंच्या नाकपूड्या (nostrils) मोठ्या का असतात?

उत्तर - कारण देवाने त्यांना तिथेच पकडून वर उचलून रंगवलेले असणार.


Marathi funny questions, Marathi comedy questions, Marathi pretty jokes, questions, Marathi smart questions, Marathi smart answers, Marathi humor questions, Marathi jokes, Marathi fun, Marathi humor

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, November 26, 2008

Marathi jokes - तिन रिटायर्ड म्हाताऱ्यांच्या गप्पा

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes - तिन रिटायर्ड म्हाताऱ्यांच्या गप्पा
तिन रिटायर्ड म्हातारे पार्कमधे बेंचवर बसून गप्पा मारीत होते. तिघांचंही वय बरचं झाल्यामुळे त्यांना बरोबर ऐकू येत नसे.
पहिला म्हातारा - आज गुरवार आहे नाही ?
दुसरा म्हातारा - नाही आज गुरवार आहे ..
तिसरा म्हातारा - अच्छा अच्छा ... मला वाटलं आज गुरवारच आहे ...


Marathi retired jokes, old age jokes, old man jokes, old jokes, funny old jokes, funy Marathi jokes, Marathi jokes, Marathi pure jokes, Marathi aha jokes, Marathi garden jokes, Marathi office jokes

.

Previous Joke Next Joke

Monday, November 24, 2008

Marathi photos - चैपल इफेक्ट

Previous Joke Next Joke

.

Marathi photos - चैपल इफेक्ट

Marathi jokes, marathi photos, marathi comedy, marathi vinod, marathi sahitya, marathi fun, marathi videos, marathi cinema, marathi movies, marathi entertainment

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, November 19, 2008

Marathi Jokes vinod comedy- कुठून आलास?

Previous Joke Next Joke

.

Marathi Jokes vinod comedy- कुठून आलास?

गावातला एक खेडूत माणूस एका पॉश सिनेमा हॉलमध्ये पुर्ण तिन सिटवर हातपाय पसरवून बसला होता. जेव्हा तिथे सिनेमा हॉलचा एक कर्मचारी आला, त्याने खाली वाकून त्या खेडूताच्या कानाजवळ जात म्हटले, '' हे बघा तुम्ही इथे अशा तऱ्हेन बसू शकत नाही ''

यावर तो खेडूत नुसता गुरगुरला.

आता मात्र त्या कर्मचाऱ्याच्या संयमाचा बांध तूटायला आला होता, '' तुम्ही जर इथून उठला नाही तर मला नाईलाजास्तव मॅनेजरला बोलवावे लागेल''

यावर तो खेडूत अजून जोराने गुरगुरला.

तो कर्मचारी रागाने पाय आपटत तिथून निघून गेला आणि मॅनेजरला घेवून आला. दोघांनीही त्याला तिथून उठविण्याचे बरेच प्रयत्न केले पण तो तिथून हलण्यास तयार होईना. शेवटी त्यांनी पोलिसाला बोलावून आणले.

पोलिसाने त्यांची पुर्ण हकिकत ऐकून घेत त्या हातपाय पसरून बसलेल्या खेडूताकडे पाहत विचारले,

'' ए तुझं नाव काय आहे ?''

'' तुकाराम'' त्या खेडूताने उत्तर दिले.

'' कुठून आलास ?''

'' वरुन बाल्कनीतून '' त्या खेडूताने वेदनेने विव्हळत उत्तर दिले.


Marathi jokes comedy vinod, Majedar katha kahani, stress free kshan, Marathi stress free, tanav mukta, how to deal with stress, office Marathi jokes, maharastra jokes comedy vinod

.

Previous Joke Next Joke

Monday, November 17, 2008

Marathi jokes - एक प्रश्न

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes - एक प्रश्न

प्रश्न - सरदारचे डोळे कसे चमकवाल?

उत्तर - त्याच्या कानात टॉर्चचा उजेड टाकून....


Marathi jokes, Marathi comedy, Maharastra jokes comedy, Marathi vinod, Marathi gags, Marathi fun, Marathi funny photos videos, Marathi Tv, Marathi films, Marathi cinema, Marathi entertainment

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, November 12, 2008

Marathi jokes - अमेरीकन अधिकारी आणि कॅनेडीयन अधिकाऱ्यामधे घडलेला संवाद

Previous Joke Next Joke

.

खाली दिलेला 1995 मधे अमेरीकन समुद्री जहाजावरील अधिकारी आणि कॅनेडीयन अधिकाऱ्यामधे रात्री घडलेला खराखूरा संवाद आहे --

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - अपघात टाळण्यासाठी कृपया आपले जहाज 15 अंश दक्षिणेकडे वळवा.

अमेरीकन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर) - अपघात टाळण्यासाठी कृपया आपणच आपले जहाज 15 अंशाने उत्तरेकडे वळवावे.

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - नाही हे शक्य नाही, अपघात वाचविण्यासाठी तुम्हालाच तुमचे जहाज 15 अंश दक्षिणेकडे वळवावे लागेल.

अमेरीकन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर) - मी अमेरीकन नेव्ही जहाजाचा कॅप्टन बोलतो आहे. मी पुन्हा सांगतो की तुमचे जहाज 15 अंशाने उत्तरेकडे वळवा.

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - नाही, मी पुन्हा सांगतो तुम्ही तुमचे जहाज 15 अंशाने दक्षिणेकडे वळवा.

अमेरीकन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर) - हे अमेरिकन प्लेन कॅरीयर यूएस लिंकन जहाज आहे, अमेरीकन नेव्हीत असलेले जगातले दुसरे सगळ्यात मोठे जहाज. आणि आमच्याजवळ तिन मोठे मोठे विनाशक रॉकेट्स, पाच स्फोटकानी भरलेले प्लेन्स आणि त्याच्याव्यतिरिक्त भरपुर शस्त्रास्त्र साठा आहे. आणि या जहाजाचा मी कॅप्टन आहे. मी तुम्हाला ऑर्डर आणि चेतावनी देतो आहे की तुम्ही तुमचे जहाज ताबडतोब 15 अंशाने उत्तरेकडे वळवावे अन्यथा आम्ही आमचे जहाज वाचविण्यासाठी कडक कार्यवाही करु.

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - आम्ही 15 अंशाने उत्तरेकडे वळू शकत नाही कारण हे एक लाईट हावूस आहे.


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi gosti, Marathi literature, Marathi comedy, Marathi fun, Marathi funny videos photos, Marathi funny stories, Marathi kala art, Marathi pilgrimage

.

Previous Joke Next Joke

Friday, November 7, 2008

Marathi photos - मजेदार टॉयलेट साइन

Previous Joke Next Joke

.

Marathi photos - मजेदार टॉयलेट साइन

Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi photos, marathi videos, marathi duniya, marathi vinod, marathi comedy express, marathi tv, marathi cinema, marathi songs, marathi lavani

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, November 5, 2008

Marathi comedy photos - सरदाराची तरकीब

Previous Joke Next Joke

.

Marathi comedy photos - सरदाराची तरकीब
एका सरदाराने गुरुद्वाराच्या बाहेर काढून ठेवलेली चप्पल चोरी जावू नए म्हणून एक बढिया शक्कल लढवली...

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Marathi sardar jokes, Marathi jokes, marathi crispy jokes, Marathi blond jokes, Marathi funny photo, Marathi funny picture, Marathi funny images, Marathi laughter, Marathi latife, Marathi chutkule, Marathi vinod

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>