Wednesday, November 26, 2008

Marathi jokes - तिन रिटायर्ड म्हाताऱ्यांच्या गप्पा

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes - तिन रिटायर्ड म्हाताऱ्यांच्या गप्पा
तिन रिटायर्ड म्हातारे पार्कमधे बेंचवर बसून गप्पा मारीत होते. तिघांचंही वय बरचं झाल्यामुळे त्यांना बरोबर ऐकू येत नसे.
पहिला म्हातारा - आज गुरवार आहे नाही ?
दुसरा म्हातारा - नाही आज गुरवार आहे ..
तिसरा म्हातारा - अच्छा अच्छा ... मला वाटलं आज गुरवारच आहे ...


Marathi retired jokes, old age jokes, old man jokes, old jokes, funny old jokes, funy Marathi jokes, Marathi jokes, Marathi pure jokes, Marathi aha jokes, Marathi garden jokes, Marathi office jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>