Friday, November 28, 2008

Marathi jokes - निग्रोच्या नाकपूड्या

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes - निग्रोच्या नाकपूड्या

प्रश्न - काळ्या आफ्रीकन निग्रोंच्या नाकपूड्या (nostrils) मोठ्या का असतात?

उत्तर - कारण देवाने त्यांना तिथेच पकडून वर उचलून रंगवलेले असणार.


Marathi funny questions, Marathi comedy questions, Marathi pretty jokes, questions, Marathi smart questions, Marathi smart answers, Marathi humor questions, Marathi jokes, Marathi fun, Marathi humor

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>