Monday, December 8, 2008

Marathi jokes : फेडरल जज

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes : फेडरल जज

एकदा एका फेडरल जजची कार रात्री उशीरा शहरापासून दुर फेल पडली. तो जज जवळच असलेल्या एका फॉर्म हाऊसवर मदत मिळेल या आशेने गेला. तिथे एक सुंदर स्त्री राहत होती. ती म्हणाली की ती तिथे एकटी राहते त्यामुळे त्याला गॅरेज वैगेरे उघडण्यासाठी सकाळपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

'' मग त्या परिस्थीतीत मी तुमची मला रात्रभर इथे राहू देण्यासाठी विनंती करतो'' तो जज म्हणाला.

'' पण सर मी इथे एकटी आहे'' ती स्त्री म्हणाली.

'' भ्यायची काही गरज नाही शेवटी मी कोर्टाचा एक फेडरल जज आहे'' तो जज म्हणाला.

'' पण सर इथे फक्त एकच बेडरुम आहे'' ती स्त्री म्हणाली.

'' भ्यायची काही गरज नाही शेवटी मी कोर्टाचा एक फेडरल जज आहे'' तो जज म्हणाला.

ते दोघे बेडरुमकडे गेले आणि ती स्त्री म्हणाली, '' पण सर इथे तर फक्त एकच बेड आहे''

'' भ्यायची काही गरज नाही शेवटी मी कोर्टाचा एक फेडरल जज आहे'' तो जज म्हणाला.

म्हणून ते रात्री एकाच बेडवर एकमेकांकडे पाठ करुन झोपले.

सकाळी उठल्यावर जेव्हा जजने त्या स्त्री सोबत फॉर्म हाऊसच्या परिसरात एक चक्कर मारली, एका जागी त्याला कोंबड्यांचा कळप दिसला. पण जवळ जावून बघितल्यावर जजच्या लक्षात आले की त्या कळपात फक्त 20 कोंबड्या आहेत आणि जवळपास 60 कोंबडे आहेत. त्याला ते जरा विचित्रच वाटलं म्ह्णून त्याने त्या स्रीला विचारले, '' 60 कोंबडे आणि फक्त 20 कोंबड्या जरा विचित्रच वाटते नाही''

'' त्यात काय विचित्र... त्या 60 कोंबड्यांपैकी फक्त 10 कामाचे कोंबडे आहेत.''

'' आणि बाकी 50'' जजने विचारले

'' आणि बाकी 50 फेडरल जज आहेत'' त्या स्त्रीने उत्तर दिले.


Marathi new jokes, Marathi jokes, Marathi gags, Marathi fun, Marathi judge jokes, Marathi federal jokes, Marathi tricky jokes, Marathi farmhouse jokes, Marathi ladies jokes, Marathi must jokes, vinod

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>