Monday, December 22, 2008

Marathi jokes - एक प्रश्न

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes - एक प्रश्न


प्रश्न - एका टाकीत दहा मासे होते, त्यातले सहा बुडाले तर टाकीत किती मासे उरले?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


उत्तर - दहा ... कारण मासे कधी बुडत नाहीत.


Marathi questions, Marathi quiz, Marathi jokes, Maharastra jokes, Marathi fish jokes, Marathi tank jokes, Marathi jokes collection, Marathi question jokes, Marathi gags, jokes font, Jokes language

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>