Tuesday, January 27, 2009

Marathi jokes - Comedy quotes ( मजेदार उतारे )

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes - Comedy quotes ( मजेदार उतारे )

म्हातारं झाल्यावर प्रथम माणूस नावं विसरतो, मग चेहरे विसरतो. पुढे तो आपली पॅंटची चेन वर ओढायला विसरतो आणि शेवटी पॅंटची चेन खाली करायलाही विसरतो.

--- George Burns.

Marathi jokes, Marathi comedy funny quotes proverbs axioms, Marathi funny jokes, Marathi vinod, marathi comedy funny sahitya literature wangmay vangmay, Marathi people lok, marathi comedy circus

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>