Friday, April 3, 2009

Marathi friends jokes - मोबाईल

Previous Joke Next Joke

.


Marathi friends jokes - मोबाईल

पहला दोस्त : अरे यार हा मोबाईलतर मला कंगालच करुन टाकेल.

दुसरा दोस्त : का? काय झालं ?

पहला दोस्त : अरे नेहमी नेहमी ' बॅटरी लो ' दाखवतो आतापर्यंत 56 बॅटरीज बदलून चुकलो आहे.


Marathi Friends jokes, Marathi Mobile jokes, Marathi battery low jokes, Marathi group jokes, Marathi idiot jokes, Marathi, sardarji santa banta jokes, Marathi rare jokes, Marathi prayer jokes

.

Previous Joke Next Joke

1 comment:

POPULAR JOKES====>