Wednesday, April 15, 2009

Marathi Santa Banta Sardar Jokes - बायको पळून गेली

Previous Joke Next Joke

.Marathi Santa Banta Sardar Jokes - बायको पळून गेली

संता ची बायको त्याचा मित्र बंता सोबत पळून गेली होती तेव्हा त्याच्या एका नातेवाईकाने आपली सहानुभूती व्यक्त केली.

नातेवाईक - अरेरे खुप वाईट झालं ... तु तिला खुप मीस करीत असशिल नाही?

संता - हो खुप मिस करतो ... पण तिला नाही त्याला ... कारण बंता माझा एकूलता एक चांगला मित्र होता.


Marathi santa banta sardarji jokes, Marathi husband wife jokes, Marathi affair jokes, Marathi running off jokes, Marathi relative jokes, Hindi best jokes, Marathi short jokes smart intelligent jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>