Friday, April 17, 2009

Marathi Sardar Jokes - एप्रिल फुल

Previous Joke Next Joke

.


Marathi Sardar Jokes - एप्रिल फुल

एका सरदाराने 1 एप्रिलला सीटी बसमधे कंडक्टरकडून 5 रुपयाचे टिकीट विकत घेतले आणि तो कंडक्टरला म्हणाला, '' एप्रिल फुल''

'' कसे काय?'' कंडक्टरने विचारले.

'' कारण माझ्याजवळ ऑलरेडी बसचा पास आहे''

Marathi sardar jokes, Marathi april fool jokes, Marathi bus conductor jokes, Marathi bus ticket jokes, Marathi short jokes, Marathi bus pass jokes, Marathi vinod, Marathi cricket 20-20 T-20 jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>