Monday, May 18, 2009

Marathi Baniya Jokes - बनिया

Previous Joke Next Joke

.


Marathi Baniya Jokes - बनिया

बनिया : हे केळ कसं दिलं ?

दुकानदार : 1 रुपया

बनिया : 60 पैशात देतोस का ?

दुकानदार : 60 पैशात तर फक्त याचं साल येतं.

बनिया : हे घे 40 पैसे, साल तु ठेवून घे आणि केळ मला दे.

Marathi makhichus jokes, Marathi kanjus jokes, Marathi Banana jokes, Marathi fruit jokes, Marathi shopkeeper jokes, Marathi rupees paise jokes, Marathi currency jokes, Marathi dukandar rupaiya jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>