Monday, May 25, 2009

Marathi husband wife couple jokes - जेव्हा बायको रांगत नवऱ्याकडे जाते

Previous Joke Next Joke

.


Marathi husband wife couple jokes - जेव्हा बायको रांगत नवऱ्याकडे जाते

" अरे काल काय झालं माझी बायको माझ्याकडे हातावर आणि घुटन्यांवर चालत रांगत आली...' एक माणूस आपल्या मित्रांना सांगत होता.

त्याच्या सगळ्या मित्रांना आश्चर्य वाटलं. त्यांनी त्याला विचारले, '' मग पुढे काय झालं?''

'' अरे पुढे काय होणार.. ती माझ्यावर ओरडली... कॉटखालून बाहेर ये आणि चांगले माणसारखे माझ्याशी चार हात कर'' तो माणून म्हणाला.

Marathi comedy, Marathi jokes, Marathi gags, Marathi funny literature resource, Hasa aani lattha vha, charolya, nawara bayakoche jokes, gamati jamati, marathi wife jokes, marathi bed jokes vinod

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>