Wednesday, May 13, 2009

Marathi sindhi pathan jokes - तिन महारथी

Previous Joke Next Joke

.


Marathi sindhi pathan jokes - तिन महारथी

एक सिंधी, एक पठान आणि एक सरदारजी एका बेटावर अडकले होते. सिंध्याने पोहून किनाऱ्यावर जाण्याचा प्रयत्न केला पण जवळजवळ 20 टक्के अंतर पोहून झाल्यावर तो थकला आणि बेटावर पोहत परतला. पठानानेही पोहून किनाऱ्यावर जाण्याचा प्रयत्न केला पण जवळजवळ 25 टक्के अंतर पोहून झाल्यावर तो थकून बेटावर परतला. आता सरदारजीची पाळी होती. त्यानेही पोहून किनाऱ्यावर जाण्याचा प्रयत्न केला. पण 50 टक्के अंतर पार केल्यावर त्याला बुडण्याची भिती वाटली आणि तो बेटावर परत आला.

marathi sindhi pathan jokes, Marathi sardar jokes, Marathi triangular jokes, Marathi funny material, Marathi enjoyment, Marathi entertainment, Marathi comedy blog, Marathi island jokes, marathi vinod

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>