Monday, June 29, 2009

Marathi doctor jokes - पहिलं बाळ

Previous Joke Next Joke

.


Marathi doctor jokes - पहिलं बाळ

एक माणूस फोनवर डॉक्टरांशी जिवाचा आटापिटा करुन सांगत होता, '' डॉक्टर माझी बायको गरोदर आहे, आणि तिच्या प्रसववेदना सुरु झालेल्या असून तिच्या डिलेव्हरीसाठी फक्त दोन मिनीट बाकी आहेत.''

'' हे तिचं पहिलं बाळ ना?'' डॉक्टरांनी विचारले.

'' मुर्खा!'' तो माणूस ओरडला, '' मी तिचं बाळ नाही तिचा नवरा बोलतोय!''

Marathi Doctor jokes, Marathi delivery pregnancy jokes, marathi child kid jokes, marathi wife husband jokes, marathi doctor patient jokes, marathi hospital jokes, marathi family jokes

.

Previous Joke Next Joke

Friday, June 26, 2009

Marathi mental hospital jokes - हॉस्पीटलमधून डिस्चार्ज

Previous Joke Next Joke

.


Marathi mental hospital jokes - हॉस्पीटलमधून डिस्चार्ज


जिम आणि मेरी दोघंही मेंटल हॉस्पीटलमधे पेशंट होते. एक दिवस ते जेव्हा हॉस्पीटलच्या स्विमींग पुलशेजारुन चालत होते तेव्हा जिमने एकाएकी स्विमींग पुलमधे उडी मारली. स्विमींग पुल खुप खोल असल्यामुळे तो बुडून स्विमींग पुलाच्या एकदम तळाशी गेला. मेरीने हे सगळं पाहालं आणि तिने ताबडतोब त्याला वाचवण्यासाठी स्विमींग पुलमधे उडी मारली. ती पोहत तळाशी गेली आणि तिने जिमला धरुन वर आणले आणी स्विमींग पुलाच्या बाहेर काढले.

जेव्हा मेडीकल ऑफीसरला मेरीची ही करामत कळली त्याने ताबडतोब मेरीला हॉस्पीटलमधून डिस्चार्ज देण्याची ऑर्डर दिली. कारण ती जर एवढं शहानपणाने वागुन जिमला पाण्यातून बाहेर काढून वाचवू शकते म्हणजे ती आता मानसिकरित्या दुरुस्त झाली असं समजायला काही हरकत नव्हती.

जेव्हा तो मेडीकल ऑफिसर मेरीला भेटायला गेला तेव्हा म्हणाला, '' मेरी माझ्याकडे तुझ्यासाठी एक चांगली बातमी आहे आणि एक वाईट बातमी आहे... चांगली बातमी ही आहे की तुझी ती जिमला वाचवण्याची कामगीरी पाहून आम्ही तुला हॉस्पीटलमधून डिस्चार्ज देण्याचे ठरविले आहे... आणि वाईट बातमी ही आहे की तु ज्याला वाचवले होते त्या जिमने स्वत:च्या गळ्याला फास लावून आत्महत्या केली आहे...''

मेरीने उत्तर दिले, '' नाही त्याने गळ्याला फास लावला नाही... मीच त्याला वाळवण्यासाठी टांगले होते.''

Marathi Crazy mental hospital patient jokes, Marathi good bad news jokes, Marathi bathroom jokes, Marathi suicide jokes, marathi swimming pool jokes, Marathi medical officer doctor jokes

.

Previous Joke Next Joke

Tuesday, June 23, 2009

Marathi science jokes - रिलेटीव्हीटी

Previous Joke Next Joke

.Marathi science jokes - रिलेटीव्हीटी


जेव्हा तुम्ही एखाद्या सुंदर मुलीच्या सहवासात वेळ घालवता तेव्हा एक तासही एका सेकंदाप्रमाणे जाणवतो, पण जेव्हा तुम्ही लाकुड जळून लाल लाल झालेल्या कोळश्यावर बसता तेव्हा तुम्हाला एक सेकंद एखाद्या तासाप्रमाणे जाणवतो -- यालाच रिलेटीव्हीटी म्हणतात.

---- Albert Einstein

Marathi Scientist's funny quotes jokes comedy, Marathi Science quotes jokes comedy, Marathi girlfriend jokes, Marathi concept jokes, Marathi Ever green jokes vinod comedy, Marathi serious jokes

.

Previous Joke Next Joke

Friday, June 19, 2009

Marathi lover jokes - चुंबन

Previous Joke Next Joke

.


Marathi lover jokes - चुंबन

प्रेमी : मी तुझ्या चिठ्यांवर चिकटवलेल्या डाकतिकीटांचे न चुकता चुंबन घेत असतो... कारण त्यात तुझ्या ओठांचा मुलायम स्पर्ष सामील झालेला असतो.

प्रेमिका : ओह, पण त्या डाकतीकीटांना चिटकवण्याचे काम तर माझी म्हातारी नोकरीण करत असते. .....

Marathi Lover jokes, Maratthi kiss jokes, Marathi Boy lover Girl lover jokes, Marathi Girlfriend boyfriend jokes, Marathi maid servant jokes, Marathi jokes directory collection catalog dictionary

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, June 17, 2009

Marathi sardar santa banta jokes - मटन कबाब

Previous Joke Next Joke

.


Marathi sardar santa banta jokes - मटन कबाब

प्रत्येक शुक्रवारी रात्री संता सिंग आपल्या घरी चिकन आणि मटन कबाब बनवित असे. पण त्याचे सगळे शेजारी कठोर कॅथोलीक होते ... आणि त्यांना त्यांच्या धर्मगुरुने शुक्रवारी चिकन आणि मटन खाण्यास मनाई केली होती. परंतू शुक्रवारच्या रात्री संताच्या घरुन येणारी चिकन आणि मटणाची सुगंध त्या कॅथोलीक लोकांना खुप विचलित करत असे. त्यामुळे त्यांनी शेवटी आपल्या धर्मगुरुला या बाबतीत सांगितले.

धर्मगुरु संताला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी आला आणि त्यांनी त्याला कॅथोलीक बनन्याचा सल्ला दिला. त्या धर्मगुरुने आणि त्याच्या शेजाऱ्यांनी त्याची खुप मनधरणी केल्यानंतर संता सिंग अनिच्छेना का होईना एक दिवस कॅथोलीक चर्चमधे त्यांची प्रार्थना अटेंड करण्यास गेला. तो प्रार्थनेसाठी उभा असतांना अचानक त्या धर्मगुरुने संताच्या शरीरावर पवित्र पाणी शिंपडले आणि ते म्हणाले, '' तु धर्माने सिख होता, आणि सिख म्हणूनच मोठा झाला आहेस, परंतू आता तु कॅथोलीक आहेस ''

संताचे शेजारी खुप खुश होते - पण पुढील शुक्रवार येई पर्यंतच.

पुढील शुक्रवारच्या रात्री पुन्हा संताच्या घरातून चिकन आणि मटनाचा सुवास सगळ्या चाळीत पसरला. शेजाऱ्यांनी ताबडतोब कॅथोलीक धर्मगुरुला बोलावले. धर्मगुरु जेव्हा संताच्या घराच्या मागच्या बाजुने त्याच्या घरात शिरले आणि त्याला रागावण्यासाठी तयारच होते, जेव्हा ते अचानक थांबले आणि आश्चर्याने संताकडे पाहू लागले.

तिथे संता एक छोटी पवित्र पाण्याची शीशी घेवून उभा होता. त्याने ते पवित्र पाणी चिकन आणि मटनावर शिंपडले आणि म्हणाला, '' ओए... तुम्ही जन्माने चिकन आणि बकरा होतास, आणि चिकन आणि बकरा म्हणूनच मोठे झालात , पण यारा आता तुम्ही आलू आणि टमाटर आहात ''

Marathi Mutton chicken jokes, Marathi Santa banta sardar jokes, Marathi holy water catholic jokes, Marathi tandoori chicken lamb kabab jokes, Marathi priest jokes, Marathi non veg jokes, genuine jokes

.

Previous Joke Next Joke

Monday, June 15, 2009

Marathi Vinod - किती वाजले?

Previous Joke Next Joke

.


Marathi Vinod - किती वाजले?

सरदार (एका माणसाला) : ओए एक्सुज मी, किती वाजले ?

आदमी : बारा वाजले. .

सरदार : अरे यार, किती विचित्र गोष्ट आहे, मी हा प्रश्न आज जवळपास तिस वेळा विचारला, पण प्रत्येक वेळी प्रत्येक जणांनी वेगवेगळं उत्तर दिलं.

Marathi Time watch jokes, Marathi sardar questions funny questions, marathi weird questions and answers, marathi ladies jokes, sardar fun occasion jokes, marathi anytime brand new jokes

.

Previous Joke Next Joke

Friday, June 12, 2009

Marathi kid jokes - डॉक्टर नर्स

Previous Joke Next Joke

.


Marathi kid jokes - डॉक्टर नर्स

एका बाईने आठ वर्षाच्या छोट्या सनीला कान पकडून त्याच्या घरी त्याच्या आईजवळ आणले -

'' सरलाताई तुमच्या पोराला जरा संभाळा... मी आत्ता थोड्या वेळापुर्वी त्याला माझी पोरगी पिंकीसोबत डॉक्टर आणि नर्स खेळतांना पकडलं आहे ''

सनीची आई पिंकीच्या आईला समजावण्याचा प्रयत्न करीत म्हणाली , '' कमलाताई .. एवढं वाईट वाटून घेवू नका ... या वयात पोरांमधे थोडं आकर्षण असनं नैसर्गीक आहे ''

'' आकर्षण ? ... बरं झालं मी वेळेवर पोहोचली ... नाही तर हा तुमचा मुलगा चाकुने पोट कापून माझ्या पोरीचं अपेडीक्स बाहर काढणार होता. ''

Marathi doctor nurse jokes, Marathi children kids jokes, Marathi knife jokes, Marathi appendix jokes, Marathi neighbors jokes, Marathi neighbor ladies jokes, Marathi vinod collection catalog directory

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, June 10, 2009

Marathi sardar jokes - सरदार टिचर

Previous Joke Next Joke

.


Marathi sardar jokes - सरदार टिचर


एका नविन जॉईन केलेल्या सरदार टिचरने ग्राऊंडवर मुलांना इकडे तिकडे पळतांना आणि बॉलसोबत खेळतांना पाहाले. तेवढ्यात सरदार टिचरचं लक्ष एका बाजुला एकटंच उभं असलेल्या एका मुलाकडे गेलं. त्याला त्या मुलाची किव आली आणि त्याने त्याच्यापाशी जावून त्याला विचारले,

" सगळं ठिक आहे ना?'

'हो' त्या मुलाने उत्तर दिले.

' मग तु तिकडे जावून त्या मुलांसोबत का खेळत नाहीस?' त्याने विचारले.

'नाही मी तिकडे नाही जाणार... मी इकडेच ठिक आहे' त्या मुलाने उत्तर दिले.

' पण का?'' सरदार टिचरने विचारले.

' कारण मी गोलकिपर आहे' त्या मुलाने चिडून उत्तर दिले.

marathi playground jokes, marathi kid jokes, Marathi school teacher jokes, Marathi sardar jokes, Marathi football jokes, marathi cricket jokes, Marathi playing jokes, Marathi jokes collection

.

Previous Joke Next Joke

Friday, June 5, 2009

Marathi Call center joke - समस्या

Previous Joke Next Joke

.


Marathi Call center joke - समस्या

ग्राहक : मी एका घोर अडचणीत सापडलो आहे.

समस्या निवारण : सर मी तुमची कशी सहायता करु शकतो?

ग्राहक : मी माझ्या जिवनातली पहली मेल लिहित आहे.

समस्या निवारण : ठिक आहे, पण तुमची समस्या काय आहे?

ग्राहक : इमेल ऍड्रेसमधे लेटर 'a' आहे. तो मी टाईप केला आहे. पण त्याच्याभोवती गोल (@ ) कसं करायचं ते मला समजत नाही आहे.

Marathi Call center jokes, Marathi customer complaint jokes, Marathi serious jokes, Marathi Real jokes, Marathi Tech support jokes, Marathi problem jokes, Marathi email writing jokes

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, June 3, 2009

Marathi Sardar jokes - किती सरदार

Previous Joke Next Joke

.


Marathi Sardar jokes - किती सरदार

प्रश्न - उंच भिंतीवर बल्ब फीट करण्यासाठी किती सरदार लागतील?

उत्तर - दोन, एक शिडीवर चढून बल्ब होल्डरमधे घालण्यासाठी आणि दुसरा शिडी फिरवीण्यासाठी.

Marathi comedy, Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi sahitya, Marathi literature, Online Marathi jokes comedy sahitya litarature, Free marathi jokes literature, just marathi, vidarbha jokes

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>