Friday, June 5, 2009

Marathi Call center joke - समस्या

Previous Joke Next Joke

.


Marathi Call center joke - समस्या

ग्राहक : मी एका घोर अडचणीत सापडलो आहे.

समस्या निवारण : सर मी तुमची कशी सहायता करु शकतो?

ग्राहक : मी माझ्या जिवनातली पहली मेल लिहित आहे.

समस्या निवारण : ठिक आहे, पण तुमची समस्या काय आहे?

ग्राहक : इमेल ऍड्रेसमधे लेटर 'a' आहे. तो मी टाईप केला आहे. पण त्याच्याभोवती गोल (@ ) कसं करायचं ते मला समजत नाही आहे.

Marathi Call center jokes, Marathi customer complaint jokes, Marathi serious jokes, Marathi Real jokes, Marathi Tech support jokes, Marathi problem jokes, Marathi email writing jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>