Friday, June 12, 2009

Marathi kid jokes - डॉक्टर नर्स

Previous Joke Next Joke

.


Marathi kid jokes - डॉक्टर नर्स

एका बाईने आठ वर्षाच्या छोट्या सनीला कान पकडून त्याच्या घरी त्याच्या आईजवळ आणले -

'' सरलाताई तुमच्या पोराला जरा संभाळा... मी आत्ता थोड्या वेळापुर्वी त्याला माझी पोरगी पिंकीसोबत डॉक्टर आणि नर्स खेळतांना पकडलं आहे ''

सनीची आई पिंकीच्या आईला समजावण्याचा प्रयत्न करीत म्हणाली , '' कमलाताई .. एवढं वाईट वाटून घेवू नका ... या वयात पोरांमधे थोडं आकर्षण असनं नैसर्गीक आहे ''

'' आकर्षण ? ... बरं झालं मी वेळेवर पोहोचली ... नाही तर हा तुमचा मुलगा चाकुने पोट कापून माझ्या पोरीचं अपेडीक्स बाहर काढणार होता. ''

Marathi doctor nurse jokes, Marathi children kids jokes, Marathi knife jokes, Marathi appendix jokes, Marathi neighbors jokes, Marathi neighbor ladies jokes, Marathi vinod collection catalog directory

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>