Tuesday, June 23, 2009

Marathi science jokes - रिलेटीव्हीटी

Previous Joke Next Joke

.Marathi science jokes - रिलेटीव्हीटी


जेव्हा तुम्ही एखाद्या सुंदर मुलीच्या सहवासात वेळ घालवता तेव्हा एक तासही एका सेकंदाप्रमाणे जाणवतो, पण जेव्हा तुम्ही लाकुड जळून लाल लाल झालेल्या कोळश्यावर बसता तेव्हा तुम्हाला एक सेकंद एखाद्या तासाप्रमाणे जाणवतो -- यालाच रिलेटीव्हीटी म्हणतात.

---- Albert Einstein

Marathi Scientist's funny quotes jokes comedy, Marathi Science quotes jokes comedy, Marathi girlfriend jokes, Marathi concept jokes, Marathi Ever green jokes vinod comedy, Marathi serious jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>