Monday, June 15, 2009

Marathi Vinod - किती वाजले?

Previous Joke Next Joke

.


Marathi Vinod - किती वाजले?

सरदार (एका माणसाला) : ओए एक्सुज मी, किती वाजले ?

आदमी : बारा वाजले. .

सरदार : अरे यार, किती विचित्र गोष्ट आहे, मी हा प्रश्न आज जवळपास तिस वेळा विचारला, पण प्रत्येक वेळी प्रत्येक जणांनी वेगवेगळं उत्तर दिलं.

Marathi Time watch jokes, Marathi sardar questions funny questions, marathi weird questions and answers, marathi ladies jokes, sardar fun occasion jokes, marathi anytime brand new jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>