Thursday, July 30, 2009

Marathi shayari jokes - कॅसेट

Previous Joke Next Joke

.

Marathi shayari jokes - कॅसेट

एक कवी कविता ऐकवित होता. पण तो जसा कविता सांगायला सुरवात करीत असे त्याच्या तोंडातली कवळी बाहेर यायची. असं बराच वेळ चालत राहालं. शेवटी कंटाळून एक श्रोता म्हणाला, '' ओ महाशय काही कविता सांगता की नुसती कॅसेटच बदलत राहाता''

Contributed by - Mukesh

.

Previous Joke Next Joke

Saturday, July 25, 2009

Marathi Comedy Quotes - लग्नाच्या आधी - लग्नाच्या नंतर

Previous Joke Next Joke

.

images5 Marathi Comedy Quotes - लग्नाच्या आधी - लग्नाच्या नंतर

लग्नाच्या आधी मुलांना सुधारण्याचे सहा उपाय माझ्याजवळ होते. आता लग्नानंतर मला सहा मुलं आहेत आणि त्यांना सुधारण्याचा एकही उपाय माझ्याजवळ नाही.

ohn Wilmot

.

Previous Joke Next Joke

Friday, July 17, 2009

Marathi filmy jokes - अनुपम खेर

Previous Joke Next Joke

.

Marathi-books-literature

Marathi filmy jokes - अनुपम खेर

प्रश्न - अनुपम खेर ला वर्षाच्या अखेर मुलगी झाली तर तिचे नाव काय असेल बरं?

उत्तर - वर्षा अ.खेर

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, July 15, 2009

Marathi short one line jokes - एक माणूस मरतो

Previous Joke Next Joke

.

images3

Marathi short one line jokes - एक माणूस मरतो

एक माणूस दूध पीता पीता मरतो. कसा काय? कारण म्हैस खाली बसते.

.

Previous Joke Next Joke

Monday, July 13, 2009

Marathi heaven hell jokes - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

Previous Joke Next Joke

.

marathi-books Marathi heaven hell jokes - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

तीन बाया यमलोकात पोहोचल्या.।

यमराजाने त्यांना एक प्रश्न विचारला - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

पहिली बाई - लग्नाच्या आधी.

यमराज - इला नरकात घेवून जा.

दूसरी बाई - लग्नाच्या नंतर.

यमराज - इला स्वर्गात घेवून जा.

तीसरी बाई - ना लग्नाच्या आधी ना लग्नाच्या नंतर.

यमराज - इला माझ्या बेडरूममधे घेवून जा.

Sent by - Sharad (Nagpur)

.

Previous Joke Next Joke

Marathi heaven hell jokes - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

Previous Joke Next Joke

.

marathi-books Marathi heaven hell jokes - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

तीन बाया यमलोकात पोहोचल्या.।

यमराजाने त्यांना एक प्रश्न विचारला - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

पहिली बाई - लग्नाच्या आधी.

यमराज - इला नरकात घेवून जा.

दूसरी बाई - लग्नाच्या नंतर.

यमराज - इला स्वर्गात घेवून जा.

तीसरी बाई - ना लग्नाच्या आधी ना लग्नाच्या नंतर.

यमराज - इला माझ्या बेडरूममधे घेवून जा.

Sent by - Sharad (Nagpur)

.

Previous Joke Next Joke

Friday, July 10, 2009

Marathi funny quotes - चाकाचा शोध

Previous Joke Next Joke

.

Marathi funny quotes - चाकाचा शोध

complete-unique-novels

ज्याने पहिल्या चाकाचा शोध लावला तो मुर्ख होता. ज्याने बाकिच्या तिन चाकांचा शोध लावला तो खरा बुद्धीवान म्हणायला पाहिजे

---- Annonymous

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, July 8, 2009

POPULAR JOKES====>