Saturday, July 25, 2009

Marathi Comedy Quotes - लग्नाच्या आधी - लग्नाच्या नंतर

Previous Joke Next Joke

.

images5 Marathi Comedy Quotes - लग्नाच्या आधी - लग्नाच्या नंतर

लग्नाच्या आधी मुलांना सुधारण्याचे सहा उपाय माझ्याजवळ होते. आता लग्नानंतर मला सहा मुलं आहेत आणि त्यांना सुधारण्याचा एकही उपाय माझ्याजवळ नाही.

ohn Wilmot

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>