Monday, July 13, 2009

Marathi heaven hell jokes - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

Previous Joke Next Joke

.

marathi-books Marathi heaven hell jokes - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

तीन बाया यमलोकात पोहोचल्या.।

यमराजाने त्यांना एक प्रश्न विचारला - तुम्ही पहिलं चुंबन कधी घेतलं. ?

पहिली बाई - लग्नाच्या आधी.

यमराज - इला नरकात घेवून जा.

दूसरी बाई - लग्नाच्या नंतर.

यमराज - इला स्वर्गात घेवून जा.

तीसरी बाई - ना लग्नाच्या आधी ना लग्नाच्या नंतर.

यमराज - इला माझ्या बेडरूममधे घेवून जा.

Sent by - Sharad (Nagpur)

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>