Thursday, July 30, 2009

Marathi shayari jokes - कॅसेट

Previous Joke Next Joke

.

Marathi shayari jokes - कॅसेट

एक कवी कविता ऐकवित होता. पण तो जसा कविता सांगायला सुरवात करीत असे त्याच्या तोंडातली कवळी बाहेर यायची. असं बराच वेळ चालत राहालं. शेवटी कंटाळून एक श्रोता म्हणाला, '' ओ महाशय काही कविता सांगता की नुसती कॅसेटच बदलत राहाता''

Contributed by - Mukesh

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>