Thursday, August 20, 2009

Marathi optimism jokes : - बी पॉझीटीव्ह

Previous Joke Next Joke

.

Marathi-book-cover

एक सरदार आपल्या प्लॅटूनचं नेत्तृत्व करीत सिमेवर लढत होता. अचानक त्याच्या एका जवानाने घाई घाई येवून त्याला एक बातमी सांगीतली -

जवान - '' सर एक वाईट बातमी आहे... ''

सरदार - '' काय बातमी आहे ?''

जवान - "" सर दुष्मनांनी आपल्याला चारही बाजुने घेरले आहे ''

सरदार - '' अरे हे तर अजुनच चांगलं झालं, आता आपण चारही बाजुने कुठेही गोळीबार करु शकतो ''

.

Previous Joke Next Joke

Friday, August 14, 2009

Marathi Jokes: - सरदारजी जेव्हा टिव्ही विकत घेतो.

Previous Joke Next Joke

.

entertainment-free-books Marathi Jokes: - सरदारजी जेव्हा टिव्ही विकत घेतो.

सरदारजीला टिव्ही विकत घ्यायचा असतो. तो टिव्हीच्या दुकानात जातो आणि दुकानदाराला विचारतो.

सरदारजी - "तुमच्याकडे कलर टिव्ही आहेका?'

दुकानदार - 'हो, आहेना'

सरदारजी - 'मग मला एक हिरवा टिव्ही द्या.'

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>