Friday, August 14, 2009

Marathi Jokes: - सरदारजी जेव्हा टिव्ही विकत घेतो.

Previous Joke Next Joke

.

entertainment-free-books Marathi Jokes: - सरदारजी जेव्हा टिव्ही विकत घेतो.

सरदारजीला टिव्ही विकत घ्यायचा असतो. तो टिव्हीच्या दुकानात जातो आणि दुकानदाराला विचारतो.

सरदारजी - "तुमच्याकडे कलर टिव्ही आहेका?'

दुकानदार - 'हो, आहेना'

सरदारजी - 'मग मला एक हिरवा टिव्ही द्या.'

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>