Thursday, August 20, 2009

Marathi optimism jokes : - बी पॉझीटीव्ह

Previous Joke Next Joke

.

Marathi-book-cover

एक सरदार आपल्या प्लॅटूनचं नेत्तृत्व करीत सिमेवर लढत होता. अचानक त्याच्या एका जवानाने घाई घाई येवून त्याला एक बातमी सांगीतली -

जवान - '' सर एक वाईट बातमी आहे... ''

सरदार - '' काय बातमी आहे ?''

जवान - "" सर दुष्मनांनी आपल्याला चारही बाजुने घेरले आहे ''

सरदार - '' अरे हे तर अजुनच चांगलं झालं, आता आपण चारही बाजुने कुठेही गोळीबार करु शकतो ''

.

Previous Joke Next Joke

1 comment:

POPULAR JOKES====>