Wednesday, October 14, 2009

आता यावेळी जगातले सर्व लोक काय करीत आहेत ?

Previous Joke Next Joke

.

आता यावेळी जगातले सर्व लोक काय करीत आहेत ?
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
प्रयत्न करा ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

उत्तर :- एक एक क्षणाने म्हातारे होत आहेत ...

- posted by: yami

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>