Saturday, December 12, 2009

Marathi playground jokes - गोल

Previous Joke Next Joke

.

शाम : फुटबाल मौदानावर जातो ,शाम म्हणतो रामला ,
चेंडूला का मारतात ,तर राम म्हणतो , " ते गोल करत आहेत ,
शाम : चेंडू गोल तर आहे ना,अजून चेंडूला किती गोल करता ................?Sent by  - Sambhaji.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>