Tuesday, March 30, 2010

Marathi girl jokes - किम्मत

Previous Joke Next Joke

.


एक मुलगी (दुकानदाराला ) - या  ड्रेसची काय किम्मत आहे हो ? 
दुकानदार :- (बदमाशी करीत ) :-  जास्त नहीं फक्त चार किस .
मुलगी  - आणि या  ड्रेसची ? 
दुकानदार - फक्त १० किस .
मुलगी  :- दोनही ड्रेस पैक करा , बिल माझी आजी देइल .

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, March 25, 2010

Marathi chutkule / jokes - रंगेल मौलवी

Previous Joke Next Joke

.

एक मौलवी आपल्या बायकोला म्हणाला - मी जेव्हा मरेन तेव्हा त्या आपल्या समोरचा शेजारनीला जरुर बोलवशील
मौलवी ची बायको - कोणत्या?
मौलवी - अग ... त्या शेजारनीला जी कुणी मेल्यावर त्या मुडदयाला चिपकुन - चिपकुन भोकाड पसरते

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, March 18, 2010

Marathi Jokes - राणी लक्ष्मीबाई

Previous Joke Next Joke

.

प्रत्येक भारतीय स्त्री ही आपल्या जीवनात राणी लक्ष्मीबाई असते.
कारण लग्नाच्या आधी ती राणी आसते.
लग्नानंतर लक्ष्मी बनते.
आणि मुलं झाल्यानंतर नुसती राब राब राबनारी बाई बनते

Sent by - Anonymous

.

Previous Joke Next Joke

Monday, March 1, 2010

Why do you put colors on HOLI?

Previous Joke Next Joke

.

To make it compulsory to take bath at least a day in a year ...
Happy bath anniversary .....
Happy HOLI...........

- Sunil Doiphode

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>