Thursday, March 25, 2010

Marathi chutkule / jokes - रंगेल मौलवी

Previous Joke Next Joke

.

एक मौलवी आपल्या बायकोला म्हणाला - मी जेव्हा मरेन तेव्हा त्या आपल्या समोरचा शेजारनीला जरुर बोलवशील
मौलवी ची बायको - कोणत्या?
मौलवी - अग ... त्या शेजारनीला जी कुणी मेल्यावर त्या मुडदयाला चिपकुन - चिपकुन भोकाड पसरते

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>