Tuesday, March 30, 2010

Marathi girl jokes - किम्मत

Previous Joke Next Joke

.


एक मुलगी (दुकानदाराला ) - या  ड्रेसची काय किम्मत आहे हो ? 
दुकानदार :- (बदमाशी करीत ) :-  जास्त नहीं फक्त चार किस .
मुलगी  - आणि या  ड्रेसची ? 
दुकानदार - फक्त १० किस .
मुलगी  :- दोनही ड्रेस पैक करा , बिल माझी आजी देइल .

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>