Thursday, March 18, 2010

Marathi Jokes - राणी लक्ष्मीबाई

Previous Joke Next Joke

.

प्रत्येक भारतीय स्त्री ही आपल्या जीवनात राणी लक्ष्मीबाई असते.
कारण लग्नाच्या आधी ती राणी आसते.
लग्नानंतर लक्ष्मी बनते.
आणि मुलं झाल्यानंतर नुसती राब राब राबनारी बाई बनते

Sent by - Anonymous

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>