Friday, July 9, 2010

गमतीदार जाहिरात

Previous Joke Next Joke

.

जे तुमच्या मना मनात  - तेच लोकमतच्या पाना पानात 

- @   अहो मग लोकमत वाचायची गरजच काय ?

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>