Thursday, July 15, 2010

पथ्य

Previous Joke Next Joke

.

पुजरयाला हगवन लागली , पुजारी डॉक्टर कड़े औषध घेण्यास गेला. डॉक्टर ने औषध वैगेरे दिलं -
पुजरयाने विचारलं - '' कही पथ्य वैगेरे ?''
डॉक्टर  - '' तसं काही विशेष नाही , फ़क्त तो शंख जरा हलू  वाजवत चला ''

..

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>