Sunday, July 18, 2010

Marathi jail jokes - रामलीला

Previous Joke Next Joke

.

हवालदार - साहेब काल कैद्यांनी जेलमधे रामलीला सादर केली
इन्स्पेक्टर - अच्छा , ही तर चांगली बातमी आहे.
हवालदार - पण साहेब, जो हनुमान बनला होता, तो संजीवनी वनस्पती आणायला गेला होता. तो अजुन परत आलेला नाही.
- प्रतिक प्रकाश गवळी, गुरुकुल लोणावळा
- Sponsored by - 
   Ejokx.com

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>