Tuesday, August 17, 2010

Marathi chintu pintu jokes - भिंतीच्या पलिकडचे

Previous Joke Next Joke

.

चिंटू :- अरे आमच्याकडे अशी एक गोष्ट आहे की जीने आम्ही भिंतीच्या पलिकडचे पण पाहू शकतो  ...
पिंटू :- खरच?  ... अशी कोणती गोष्ट आहे तुमच्याकडे  ?
चिंटू :- खिड़की !

- Sponsored by - 
   Ejokx.com

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>