Thursday, September 16, 2010

Marathi - doctor - patient joke

Previous Joke Next Joke

.

एक गृहस्थ आपल्या ४ वर्षाच्या मुलाला डॉक्टर कड़े घेउन गेला
गृहस्थ - डॉक्टर, माज्या मुलाने  चावी गिली हो ...
डॉक्टर - त्याने चावी गिन  किती वेळ  झाला  ?
गृहस्थ - दहा दिवस झाले असतील.
डॉक्टर - काय ? ... दहा दिवस ... इतक्य दिवसानी तुम्ही त्याला माझ्याकडे आनता ?
गृहस्थ - इतके दिवस आम्चायाकडे duplicate चावी होतीना ... पण ती आजच हरवली बघा  

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>