Wednesday, October 27, 2010

Marathi sher

Previous Joke Next Joke

.

जिथे जिथे तिचे ते नाजुक पाऊल पडले
त्या त्या   प्रत्येक जमिनिस मी न चुकता चुम्बिले 
पण ती निष्ठुर म्हणते काय बघा माज्या येवून घरी
काकू कसा हो तो तुमचा मुलगा हरी
बघा कसा माती खात फिरतो आहे दारोदारी 

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>