Tuesday, December 21, 2010

Marathi jokes - Kissing Dog

Previous Joke Next Joke

.

मंग्या, चिंगी बरोबर बागेत बसला होता,
समोर एक कुत्रा, कुत्रीचा किस घेत होता....
मंग्या (लाडात येऊन): जानू, तू रागावणार नसशील तर मी पण.....
...चिंगी : ठीक आहे, माझी हरकत नाही, पण कुत्री चावणार नाही ह्याची काळजी घे.....


.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, December 15, 2010

Marathi PJ - खतरनाक पीजे..!

Previous Joke Next Joke

.

खतरनाक पीजे..! :O
असा कोणता तारा आहे जो जमिनीवर राहतो.....?
.
.
....
.
.
.
.
.
म्हातारा........ :D :D
 
Sent by - Nilesh Auti

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>