Tuesday, December 21, 2010

Marathi jokes - Kissing Dog

Previous Joke Next Joke

.

मंग्या, चिंगी बरोबर बागेत बसला होता,
समोर एक कुत्रा, कुत्रीचा किस घेत होता....
मंग्या (लाडात येऊन): जानू, तू रागावणार नसशील तर मी पण.....
...चिंगी : ठीक आहे, माझी हरकत नाही, पण कुत्री चावणार नाही ह्याची काळजी घे.....


.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>