Saturday, February 26, 2011

Marathi Drunkard joke

Previous Joke Next Joke

.


पहिली महिला - (दुसरीला) - मी ऐकलं आहे की तुझा नवरा रोज दारु पिऊन घरी येते म्हणे...
दुसरी महिला - काय माहित ... मी तेवढं लक्ष देत नसते.
पहिली महिला - लक्ष देत नाही... अगं तु तर त्याला रोज खडसावून विचारायला पाहिजेस
दुसरी महिला - विचारतेना रोज विचारते, पण काय करु तो मला देतच नाही..

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>