Monday, May 16, 2011

Marathi Examination Joke -

Previous Joke Next Joke

.

परीक्षेत प्रश्न आला 
प्रश्न :- खालील वाक्यात शक्य तिथे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा -
वाक्य - शंकर मोरावर बसला.
चिंटूने बराच वेळ विचार केला आणि मग उत्तर लिहिले 
उत्तर - पार्वती मोरीवर बसली. 


.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>